Menu Close

Aleš Pompa - Fotograf

Bakošova 2, 841 03 Bratislava

[email protected]

+421 902 086 115

PortrÉt pÁr

Lenka a Milan

Zámerom tejto foto série, bolo zachytiť spomienky na lásku a dobrodružstvo v krásnom historickom centre Bratislavy. Je to skutočný dôkaz toho, že láska a krása sú všade okolo nás, len stačí si ju všimnúť a zachytiť ju na fotografiách.

Ďalšie albumy

Next Project

Back To Top